Akutbud är ett budbilsföretag som startades 1988 med ambitionen att erbjuda god budbils service till företag i Stockholmsregionen. Med god service menas då att upphämtningar och leveranser skall ske på exakt avtalad tid. Gods skall kunna lämnas till Akutbud med vetskap om bästa hantering. Förtroendet för Akutbud skall alltid finnas hos kunden.

Under gångna år har vi rönt mycket uppskattning från våra kunder och vi känner oss stolta över att ha så mycket goodwill i vår budbils-verksamhet som vi idag har. Vi ger service till såväl små som medelstora och börsnoterade företag i deras dagliga leveranser. Idag har Akutbud mer än 300 fasta, nöjda kunder i Stor-Stockholm.